Advokatbyrå i Stockholm – Advokat Glendor

Advokatfirman Glendor – din personliga advokatbyrå

Advokat Susanne Glendor Maschmann (advokat Glendor) har över 35 års erfarenhet inom yrket och driver egen advokatbyrå i Stockholm sedan 1989. Att välja den advokat i Stockholm som du anser bör representera dig förstår vi är mycket svårt. Advokatbyråer i Stockholm finns det gott om och advokater som representerar dessa finns det ännu fler av.

Advokat Glendor är en advokat som engagerar sig i privatjuridiken, det vill säga en advokatbyrå i Stockholm som ser till din rätt som privatperson eller juridisk person inom humanjuridiken. Under sina år har advokat Glendor stött på de flesta juridiska problem såväl i rätten som vid förhandlingar. Erfarenhet att kunna tillämpa praxis och tillämpa processens gång är A och O i juridiken. Det är därför väldigt viktigt att välja rätt advokat från första stund i och med rättsregeln Res judicata, som i stort sätt innebär att samma sak inte tas upp igen i ny process.

För att enklast komma i kontakt med Advokat Glendor, slå en signal via växeln 08-4289680.

Glendor AB samarbetar med

Advokat Eva Hammarlund Sheppard
Advokat Eva Högmo
Advokat Jannica Jansdotter
Advokat Marianne Karlsson
Advokat Leif Silbersky
Advokat Kent Sooaru
Advokat Bengt Sundqvist
Advokat Sinikka Tiri Litby