Advokatfirman Glendor

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan blivande makar, eller makar. I förordet avtalas att egendom som tillhör eller tillfaller någon av parterna ska vara enskild egendom. Om man önskar kan man skriva ett nytt äktenskapsförord där man avtalar att egendomen ska vara giftorättsgods..

Den enskilda egendomen ingår ej i en framtida bodelning. Alla övriga egendomar är giftorättsgods och kommer att ingå i en eventuell bodelning. Det som var och en köper eller införskaffar under äktenskapet äger man själv och den äganderätten förändras inte med ett äktenskapsförord..

Förordet kan man skriva när som helst före eller under pågående äktenskap. Det kan se ut på olika sätt och det rekommenderas att du tar hjälp av advokat vid framställandet av ett förordet. Advokat Glendor har mångårig erfarenhet av äktenskapsförord och har formulerat hundratals under årens lopp. Förordet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Det måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se