Advokatfirman Glendor

Skilsmässa

Har du bestämt dig för att skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör.

Ansöker ni gemensamt om skilsmässa kan tingsrätten, i vissa fall, meddela dom snarast. Är det så att ni önskar betänketid har ni möjlighet att få det.

Om du eller ni har hemmavarande barn under 16 år (gemensamma, din make/makas eller dina), eller om en av er inte önskar skiljas får ni alltid betänketid.

Betänketiden är som längst ett år och minst sex månader. Efter att betänketiden har gått ut måste ni meddela tingsrätten att ni fortfarande vill skiljas (så kallad fullföljd). Ärendet avskrivs om det är det så att meddelande om fullföljd inte inkommer inom ett år från det att betänketiden började.

Är det så att ni ej bott tillsammans under två kan ni få skilsmässa omedelbart. Det gäller även om ni inte är överens om att skiljas. För att intyga det behövs ett särlevnadsintyg undertecknat av två närstående personer.

I många fall är det så att skilsmässan är infekterad och det underlättar att ta hjälp av en advokat för att komma framåt i processen. Advokat Glendor har arbetat med skilsmässor sedan 80-talet och är en mycket god förhandlare.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se