Advokatfirman Glendor

Försvarsadvokat

För dig som är misstänkt för brott kan domstolen förordna en försvarsadvokat (offentlig försvarare). Advokat Glendor har erfarenhet av brottmål sedan slutet av 80-talet och är väl insatt i processrätten.Läs mer

Målsägandebiträde

Du har rätt till ett målsägandebiträde om du är brottsoffer. Du kan exempelvis blivit utsatt för misshandel, sexualbrott, rån, olaga frihetsberövande eller annat brott som har fängelse i straffskalan somLäs mer

Misstänkt för brott

När ett brott skett påbörjar Polisen en utredning. Den sker exempelvis genom förhör, teknisk utredning och undersökning av brottsplatsen. Om du är misstänkt har du rätt att advokat Glendor, påLäs mer

Brottsoffer (målsägande)

Om du har varit utsatt för brott och har frågor kontanta oss. Om ett sätt att handla kan straffas enligt lag är det ett brott. Har du blivit utsatt förLäs mer

Brottsoffer (skadestånd)

Om du är brottsoffer kan du få skadestånd av den tilltalade. Du kan få ersättning för exempelvis sveda, värk, kränkning, en utslagen tand och förstörda kläder. Skadeståndsfrågan prövas i sambandLäs mer

Kontaktförbud

Om du vill att någon ska beläggas med kontaktförbud ska du kontakta åklagare. Förbud kan en person få om det finns risk att en person kommer att trakassera, följa efterLäs mer

Särskild företrädare för barn

Barn kan få en särskild företrädare i fall då vårdnadshavaren eller någon som står i nära relation till barnet misstänks för brott. Istället för barnets vårdnadshavare ska den särskilda företrädarenLäs mer