Advokatfirman Glendor

Kontaktförbud

Om du vill att någon ska beläggas med kontaktförbud ska du kontakta åklagare. Förbud kan en person få om det finns risk att en person kommer att trakassera, följa efter någon annan eller begå brott mot någon annan.

Den som skyddas av förbudet får inte bli kontaktad, besökt eller förföljd av den som är ålagd förbudet. Kontaktförbud kan i vissa fall utvidgas och kombineras med elektronisk övervakning. Förbud kan förlängas med max ett år i taget och gäller endast en viss tid (max ett år). Åklagare är den som beslutar om förbudet, ett beslut som kan överklagas till tingsrätten.

Generellt kontaktförbud innebär att man inte får kontakta den person som man är ålagd förbudet gentemot. Exempelvis innebär det att man inte får: ta kontakt via brev, telefon, genom bud, fax, e-post eller liknande, SMS eller söka upp personen personligen

Annat som kan väcka uppmärksamhet från den skyddade personen ingår också i förbudet. Förbudet gäller överallt och är inte skyddat till platser.

Undantag och begränsningar av förbudet

Med hänsyn till särskilda omständigheter, som är uppenbart befogade, gäller inte kontakter som är begränsade av kontaktförbudet. Ett exempel är när gemensamt barn blir akut sjukt.

Har begränsningar eller särskilda undantag gjorts framgår det av beslutet.

Överträdelse av förbudet

Den som döms för överträdelse av förbud döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se