Advokatfirman Glendor

Målsägandebiträde

Du har rätt till ett målsägandebiträde om du är brottsoffer. Du kan exempelvis blivit utsatt för misshandel, sexualbrott, rån, olaga frihetsberövande eller annat brott som har fängelse i straffskalan som påföljd för brottet.

Advokat Glendor arbetar som målsägandebiträde för att hjälpa dig om du är brottsoffer. Advokat Glendor tar vara på dina intressen som brottsoffer. Ett exempel är att advokat Glendor för din skadeståndstalan i brottmålet i det fall åklagaren inte gör det. Biträdet kan förordnas av domstolen i vissa fall.

Du kan begära att få advokat Glendor som målsägandebiträde först när förundersökningen har påbörjats. Kostnaden för målsägandebiträdet står staten för och kostar ingenting för dig. Vid fällande dom kan den dömde åläggas att betala tillbaka kostnaden för biträdet till staten.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se