Advokatfirman Glendor

Vårdnadstvist

Gällande barns boende, vårdnad av barn och barns rätt till umgänge med respektive föräldrar beslutar domstol i fall där vårdnadstvist uppstår och föräldrarna inte kan enas. Det kan vara såLäs mer

Vårdnad om barn

Vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga förhållanden. Det innebär rättighet samt skyldighet att bestämma i frågor som exempelvis skolgång, ansökan om pass och sjukvård. Den som har vårdnaden måste självfalletLäs mer

Umgänge med barn

Alla barn har rätt till umgänge med sin förälder. Umgänget kan ske på olika sätt, exempelvis att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt. Boendeföräldern skaLäs mer

Skilsmässa

Har du bestämt dig för att skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Ansöker ni gemensamt om skilsmässa kan tingsrätten, i vissa fall, meddelaLäs mer

Barns boende

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men inte bor tillsammans, kan domstol besluta om hos vilken av föräldrarna barnet ska bo om föräldrarna inte kan komma överens på egenLäs mer

Bodelning vid skilsmässa & samboskap

Vid skilsmässa Vid ett äktenskaps slut ska bodelning göras. Under äktenskap kan också bodelning göras. En bodelning vid skilsmässa ska upprättas av båda parter tillsammans. Det går också alldeles utmärktLäs mer

Arv & bouppteckning

En bouppteckning måste göras när en person dör. Det är en sammanställning över den dödes tillgångar och skulder. Efter bouppteckningen sker bodelning, se mer under flik bodelning. I vissa fallLäs mer

Sambo

Sambor är två personer som permanent bor tillsammans i ett förhållande och har förenat hushåll. Förhållandet upphör om någon av samborna ingår äktenskap, flyttar isär eller någon av dem dör.Läs mer

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag ska betalas när barnet bor hos endast en av föräldrarna. Vad bidraget kommer att uppgå till beror på vilka behov barnet har och på hur den sammanlagda ekonomin förLäs mer

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan blivande makar, eller makar. I förordet avtalas att egendom som tillhör eller tillfaller någon av parterna ska vara enskild egendom. Om man önskar kan manLäs mer

Inbördes testamente

Inbördes testamente upprättas av två personer eller flera och är en slags testamente. Oftast är det två parter som lever i en relation som upprättar inbördes testamente. Det ska upprättasLäs mer

Rättshjälp

Om du inte kan få ekonomisk hjälp på annat sätt finns rättshjälpen som är en social skyddslagstiftning. Hjälpen innebär att möjligheten till att få hjälp att betala kostnaden i ärendenLäs mer

Rättsskydd

I första hand ska du använda rättsskyddet i dina försäkringar om du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp. Rättsskyddsförsäkringen är till för att täcka dina kostnader förLäs mer