Advokatfirman Glendor

Vårdnad om barn

Vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga förhållanden. Det innebär rättighet samt skyldighet att bestämma i frågor som exempelvis skolgång, ansökan om pass och sjukvård. Den som har vårdnaden måste självfallet ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål samt den andra föräldern.

Är föräldrarna gifta med varandra har de gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna gifter sig först efter barnets födsel blir vårdnaden i normalfallet gemensam i och med giftermålet. Gemensam vårdnad fortlever i normalfallet även vid skilsmässa.

Är föräldrarna inte gifta har modern ensam vårdnad. Man kan dock bestämma om gemensam vårdnad även fast man inte är gift genom avtal. Avtalet måste godkännas av socialnämnden. Gemensam vårdnad kan sökas i samband med faderskapsbekräftelse. Avtalet går att registrera hos Skatteverket om både barn och föräldrar är svenska medborgare. Föräldrar kan också söka sig till tingsrätt med begäran om gemensam vårdnad.

Gällande ändring av vårdnaden prövas denna av domstol på talan av en eller båda föräldrarna. Domstolen ska besluta om vårdnaden om barnet med tanke på barnets bästa. Domstolen kan inte besluta om gemensam vårdnad om båda parterna motsätter sig det.

Vårdnadstvister är ofta komplexa, advokat Glendor har erfarenhet av vårdnadstvister i mer än tre årtionden.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se