Advokatfirman Glendor

Vård av unga

Om föräldrarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver, eller om den unge själv leverLäs mer

Vård av missbrukare

Förvaltningsrätten kan besluta om att en missbrukare ska få vård fastän han eller hon inte vill. Missbrukaren kan då dömas till vård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). SyftetLäs mer

Psykiatrisk tvångsvård

Lagen om psykiatrisk tvångsvård innebär att svårt psykiskt sjuka personer kan bli intagna för vård mot sin vilja. Bara personer som lider av en allvarlig psykisk störning kan vårdas motLäs mer