Advokatfirman Glendor

Barns boende

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men inte bor tillsammans, kan domstol besluta om hos vilken av föräldrarna barnet ska bo om föräldrarna inte kan komma överens på egen hand. Barnets bästa är alltid avgörande för domstolens beslut.

Det går också att avtala om vilken av föräldrarna barnet ska bo hos. Avtalet gäller om det är skriftligt och har godkänts av socialnämnden.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se