Advokatfirman Glendor

Sambo

Sambor är två personer som permanent bor tillsammans i ett förhållande och har förenat hushåll.

Förhållandet upphör om någon av samborna ingår äktenskap, flyttar isär eller någon av dem dör.

Vid förhållandets upphörande ska bodelning ske om någon av parterna begär bodelning enligt Sambolagen. Att bevaka sin lagliga rätt i samband med en bodelning kan vara svårt. Därför är det att rekommendera att ta kontakt med advokat Glendor direkt när förhållandet upphör och innan bodelning sker. Mer information finns att hitta under fliken bodelning.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se