Advokatfirman Glendor

Bodelning vid skilsmässa & samboskap

Vid skilsmässa

Vid ett äktenskaps slut ska bodelning göras. Under äktenskap kan också bodelning göras.

En bodelning vid skilsmässa ska upprättas av båda parter tillsammans. Det går också alldeles utmärkt att göra bodelning under pågående äktenskap, kom ihåg att anmäla den till Skatteverket. När den väl är färdig kan man registrera den hos skatteverket.

Någon blankett såsom ”bodelning vid skilsmässa” finns ej. Makarna får utforma bodelningen tillsammans, rådet är att du tar hjälp av advokat Glendor så att allt går rätt till.

När bodelning vid skilsmässa sker behöver kläder och saker för personligt bruk inte ingå i bodelningen. Resterande delar utgör giftorättsgods som ska fördelas. Dock finns det undantag att egendom som du fått som enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller har skyddat via äktenskapsförord ej ska ingå i bodelningen.

 

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning mellan sambor ska ske enligt Sambolagen om någon utav samborna begär det. Ogifta sambor som separerar ska fördela bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk, övrig egendom kan inte tas med i bodelningen. Som bostad räknas endast permanent bostaden. Allt annat som inte har förvärvats för gemensamt bruk gäller ej i bodelning mellan sambor, exempelvis fritidshus, bilar, värdepapper och pengar och så vidare. Den egendomen behålls av den sambo som äger den. Bodelning mellan sambor görs på liknande sätt som bodelning vid skilsmässa. Vad det gäller det gemensamma hemmet kan den som bäst behöver bostaden få överta bostaden om han eller hon ersätter den andre för det ekonomiska värdet och om övertagandet i övrigt kan anses som skäligt. Reglerna är desamma oavsett som det är en villa, bostadslägenhet eller hyresrätt. Har bostaden inte förvärvats för gemensamt bruk men ändå användes som gemensam bostad ingår den inte i bodelningen, men den sambo som bäst behöver bostaden kan ändå få överta den mot ersättning om det är skäligt. Undantag är villafastighet som innehas med äganderätt och det gäller inte heller bohag. Värt att anmärka är att en hyresrätt ej har något ekonomiskt värde.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se