Advokatfirman Glendor

Inbördes testamente

Inbördes testamente upprättas av två personer eller flera och är en slags testamente. Oftast är det två parter som lever i en relation som upprättar inbördes testamente. Det ska upprättas skriftligen och undertecknas av de som skrivit testamentet. Det krävs att det bevittnas av två personer som ska vara medvetna om att de bevittnar ett testamente.

Inbördes testamente används först och främst i det fall när två parter, till förmån av varandra, vill förordna sin respektive kvarlåtenskap sinsemellan. När det gäller sambor är detta speciellt viktigt då sambor inte ärver den bortgångne sambons kvarlåtenskap, för att det ska ske krävs ett testamente.

Testamente

Testamente är en handling där du anger hur dina ägodelar ska fördelas efter din död. Det både ersätter samt kompletterar arvsreglerna i lagen.

Vad du önskar och till vem du önskar kan du testamentera dina ägodelar. I och med testamentet kan du ändra på arvsordningen och din kvarlåtenskap kan hamna där du själv önskar. Laglotten har dock dina barn alltid rätt till. Hälften av arvslotten är laglotten. Giftorätten har din registrerade partner eller make rätt till.

I det fall du har ett testamente sedan tidigare och du önskar ändra det, är det bra att se över det tidigare och författa ett nytt om du önskar ändra något. Detta är dock svårare än vad man tror, kontakta därför Advokat Glendor om råd. Att beakta är att både din familjesituation samt lagen kan ha ändrats sen du skrev det förra testamentet.

Precis som inbördes testamente ska ett testamente vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två personer. Om det innehåller formfel är det sannolikt ogiltigt.

Enskild egendom är vanligt att föräldrar önskar att deras kvarlåtenskap ska ärvas som vid deras frånfälle. I det fall att barnen då skulle göra bodelning, exempelvis vid skilsmässa, ingår inte den enskilda egendomen i bodelningen. Villkor om enskild egendom ska framgå i testamentet.

I de fall att du lever i en ny familjesituation rekommenderas ett testamente för att inte skapa tvistigheter efter ditt frånfälle. Finns det din partners barn, dina barn och kanske gemensamma barn? Testamentet underlättar troligen inte bara arbetet för dina arvingar utan minskar troligen risken för konflikter också.

Varje testamentes situation är unik, ta därför hjälp av advokat Glendor vid upprättande av testamente.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se