Advokatfirman Glendor

Rättshjälp

Om du inte kan få ekonomisk hjälp på annat sätt finns rättshjälpen som är en social skyddslagstiftning.

Hjälpen innebär att möjligheten till att få hjälp att betala kostnaden i ärenden som överstiger två timmar. Rättshjälpen täcker en del av kostnaden för sakkunnig person eller advokat. Möjlighet finns att få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Privatpersoner kan endast få rättshjälp, med undantag av dödsbon som kan få det i vissa fall. Huvudregeln för att få hjälp är att du ska ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Din sammanlagda inkomst får inte överstiga cirka 260 000 per år. Det ska finnas behov för juridisk hjälp och det ska vara skäligt att staten bidrar till kostnaderna.

Märk att huvudregeln är att du inte får rättshjälp om ärendet rör ett värde lägre än ett halvt basbelopp.

Regeln är att du inte kan få rättshjälp om du har en försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet. Begränsning till hjälp finns när det gäller skadestånd som exempelvis kan betalas ur en ansvarsförsäkring.

Oftast får man inte rättshjälp i ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder eller för upprättande av handlingar i egenskap av gåvohandling, testamente, äktenskapsförord eller självdeklaration. Hjälp för ombesörjande av bouppteckning eller ärende som rör bodelning får man ej förutom när det gäller klander av bodelning.

 

Hur går jag tillväga och vad kostar det?

Du vänder till advokat Glendor som hjälper dig med din ansökan (förutsättningsvis att advokat Glendor sedan utför det juridiska uppdraget åt er).

Rättshjälpen beviljas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten, det beror på om ärendet börjat handläggas av domstol eller ej.

Utifall det att du får rättshjälp av staten ska du bidra till kostnaden genom att betala rättshjälpsavgift, vilken bestäms till en procentuell andel av den totala kostnaden. Resterande kostnad står staten för. Hur avgiften bestäms avgörs av dina personliga ekonomiska förhållanden. För att få veta vilka avgifter som gäller generellt kontakta advokat Glendor eller Rättshjälpsmyndigheten.

Rättshjälpsavgiften tas ut fortlöpande i allt eftersom arbete som läggs ner i ditt ärende. Vid förlust i mål vid domstol är huvudregeln att du får betala dina egna rättshjälpskostnader, det vill säga rådgivnings- samt rättshjälpsavgift, och motpartens kostnader även fast du har rättshjälp.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se