Advokatfirman Glendor

Vårdnadstvist

Gällande barns boende, vårdnad av barn och barns rätt till umgänge med respektive föräldrar beslutar domstol i fall där vårdnadstvist uppstår och föräldrarna inte kan enas.

Det kan vara så att du och din partner har varit på samarbetssamtal och familjerådgivning via kommunen, men att det ändå inte har räckt till för att nå en lösning. I samtalen kan du och din partner komma fram till att det ska vara ensam eller gemensam vårdnad. Om det är tvistigt och du inte kan komma överens med din partner rekommenderas att du tar kontakt med advokat för att nå en förlikning. Advokat Glendor är mycket kunnig inom området vårdnadstvist samt är en god förhandlare.

Frågor om vårdnad, umgänge och boende prövas av tingsrätten i den ort där barnet är, har sitt stadigvarande boende, eller i anslutning med att mål om äktenskapsskillnad pågår. Vid dom som inte fullföljs av den andra parten vänder man sig till tingsrätten i den ort barnet bor för att ansöka om verkställighet, något som kan vara nog så komplicerat. Vänd dig till advokat Glendor för råd i vårdnadstvisten.

I mål om vårdnad, umgänge och boende betalar parterna normalt sina egna rättegångskostnader.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se