Advokatfirman Glendor

Brottsoffer (skadestånd)

Om du är brottsoffer kan du få skadestånd av den tilltalade. Du kan få ersättning för exempelvis sveda, värk, kränkning, en utslagen tand och förstörda kläder.

Skadeståndsfrågan prövas i samband med rättegången. Åklagaren är skyldig att företräda dig i vissa fall. I andra fall är det bra att företrädas av ett målsägandebiträde som för din talan. Advokat Glendor har stor erfarenhet av att företräda brottsoffer och föra deras talan i domstol.

Utkrävande av skadestånd

Skadeståndet betalas inte ut automatiskt till dig. Däremot får du efter att överklagandetiden gått ut en skriftlig förfrågan från Kronofogdemyndigheten som frågar om du önskar hjälp med att driva in skadeståndet. För att få hjälp, fyll i blanketten och skicka tillbaka den till Kronofogden. För dig som ska få skadestånd kostar denna ansökan ingenting.

I det fall då den dömde inte har några tillgångar, Kronofogden kommer meddela dig om detta är fallet, bör du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. En anmälan till försäkringsbolaget går naturligtvis att göra innan Kronofogden har hört av sig också. Ofta kan olycksfalls- och hemförsäkringar ge ersättningar vid skador på grund av brott. Viktigt att tänka på är att du även kan vara försäkrad via din fackförening eller din arbetsgivare.

Är fallet så att det saknas tillgångar hos den som ska betala skadestånd till dig och du inte kan få ut ersättning via försäkring ska du vända dig till Brottsoffermyndigheten. På Brottsoffermyndighetens webbplats finner du blanketter för att ansöka om ersättning.

På eget initiativ kan du hos Kronofogdemyndigheten ansöka om hjälp att driva in ditt skadestånd.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se