Advokatfirman Glendor

Misstänkt för brott

När ett brott skett påbörjar Polisen en utredning. Den sker exempelvis genom förhör, teknisk utredning och undersökning av brottsplatsen. Om du är misstänkt har du rätt att advokat Glendor, på din begäran, närvarar vid förhöret. Åklagare eller Polis leder förundersökningen. Åtal av en person beslutas efter avslutad förundersökning. Åtal innebär förhandling vid tingsrätten som första instans. Domstolens uppgift är att pröva åklagarens bevisning.

Rättegången

Du blir kallad av domstolen via kallelse. Du bekräftar kallelsen genom att skriva under och skicka in den. Har du någon fundering eller undring kontakta advokat Glendor direkt.

Om du inte kommer till domstolen men har bekräftat kallelsen kan du skyldig att betala vite, bli hämtad av polisen eller i extremfallet bli häktad.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se