Advokatfirman Glendor

Brottsoffer (målsägande)

Om du har varit utsatt för brott och har frågor kontanta oss.

Om ett sätt att handla kan straffas enligt lag är det ett brott. Har du blivit utsatt för brott bör du anmäla det så snart som möjligt till polisen.

Vid begånget brott utreder polisen vad som har hänt. Den som har blivit utsatt för brott kallas för målsägande.

Till domstolen kallas du för att höras för det brott du blivit utsatt för. Det just du känner till kan ha betydelse för beslutet som domstolen tar.

Inför besöket i domstolen känner många ett visst obehag. I allmänhet brukar det gå över under förhöret.

Är du rädd för någon, exempelvis den åtalade, eller om du har svårt att berätta vid vissa personers närvaro, bör du kontakta domstolen och framföra det. Den person du är rädd för kan domstolen bestämma att den inte får närvara under förhöret.

Du är skyldig att komma till rättegången om du har kallats dit. Att du kommer i tid är viktigt. Är det så att du inte kommer kan rättegången komma att ställas in. Det innebär att du och alla andra berörda blir kallade vid nytt tillfälle.

Har du svårt att komma till domstolen meddela domstolen detta. Giltiga ursäkter för att inte komma till domstolen är exempelvis: plötslig sjukdom, avbrott i allmänna kommunikationer eller en hindrande omständighet som inte kunnat gå att förutse. Ej giltiga ursäkter är semester eller arbete.

Om domstolen meddelar något annat gäller inte kallelsen. För att ha blivit delgiven ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som medföljer kallelsen.

Om du önskar får du ta med dig stödperson. En stödperson är en person som du finner lämplig. Du har också i de flesta fall rätt till målsägandebiträde. Advokat Glendor har stor erfarenhet av att företräda brottsoffer och att föra deras talan i domstol. Under rättegången sitter du bredvid åklagaren som också är beredd att hjälpa dig.

Tillvägagångssätt i domstolen

Det går till på följande sätt att det finns särskilt väntrum på de flesta domstolar för målsägande och vittnen där du kan vistas, om du känner dig obekväm med att vänta i vänthallen. Fråga i receptionen om du behöver hjälp.

När målet ropas upp och börjar går du in i rättssalen. Parterna och rätten kommer att ställa frågor till dig vid förhöret. Det du har blivit utsatt för ska du berätta, hur du uttrycker det är mindre viktigt. Att domstolen får reda på vad som skett är det viktiga. Alla i rättssalen är professionella och vet hur det kan vara att uppträda i en rättssal första gången.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se