Advokatfirman Glendor

Särskild företrädare för barn

Barn kan få en särskild företrädare i fall då vårdnadshavaren eller någon som står i nära relation till barnet misstänks för brott. Istället för barnets vårdnadshavare ska den särskilda företrädaren tillvara ta barnets rätt i rättegång och under förundersökning. Betalning till den särskilda företrädaren står staten för. Vid fällande dom kan den dömde åläggas att betala tillbaka kostnaden till staten för den särskilda företrädaren.

Särskild företrädare för barn ansöks av åklagaren hos domstolen. Interimistiskt (tillfälligt) kan domstolen utan vårdnadshavarens vetskap förordna en särskild företrädare, om det är nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas tillvara.

Som särskild företrädare för barn befinner sig advokaten i ett känsligt läge för samtliga inblandade och det är därför viktigt att tänka på att välja någon mer stor erfarenhet av denna typ av ärenden. Advokat Glendor har erfarenhet av detta sedan 80-talet.

Susanne Glendor Maschmann
Advokat Susanne Glendor Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se
Erik Maschmann
Advokat Erik Elgán Maschmann 08-428 96 80 / info@glendor.se